September 27, 2015

Christian Worship

Series: Ecclesiastes Topic: Worship through the Word Passage: Ecclesiastes 5:1–7

other sermons in this series

Nov 22

2015

Purpose of Wisdom

Passage: Ecclesiastes 12:9–14 Series: Ecclesiastes

Nov 15

2015

Rejoicing in Youth

Passage: Ecclesiastes 11:7– 12:8 Series: Ecclesiastes