Click here to listen to sermons via Podcast

Sermons from November 2015

Back to Sermon Archive

November 22, 2015

Purpose of Wisdom

Series: Ecclesiastes Topic: Worship through the Word Passage: Ecclesiastes 12:9–14

November 15, 2015

Rejoicing in Youth

Series: Ecclesiastes Topic: Worship through the Word Passage: Ecclesiastes 11:7– 12:8

November 8, 2015

Risk Taking

Series: Ecclesiastes Topic: Worship through the Word Passage: Ecclesiastes 11:1–6

November 1, 2015

Live Meaningfully (Ecclesiastes 9:1-12)

Series: Ecclesiastes Topic: Worship through the Word Passage: Ecclesiastes 9:1–12